Välkommen till minutvardering.se

Skall du besvara en enkät?
Logga in med din kod vid menyvalet "Registrera enkätsvar"

MinUtvärdering - en tjänst speciellt utvecklad för enkäter inom offentlig sektor

MinUtvärdering är speciellt framtagen för att:
  • Få fram starka och svaga sidor i din verksamhet genom att mäta vad som är allra viktigast i kombination med hur dina kunder/klienter/brukare upplever verksamheten.
  • Visa framgångsfaktorer och förbättringsområden via fyrfältsdiagram.
  • Presentera jämförande kvalitetsindex.
MinUtvärdering
  • Ger dig resultat och rapporter i realtid på nätet.
  • Är helt webbaserad - ingen installation av programvara behövs!
  • Du behöver inte lära dig ett nytt system - vi hjälper dig att lägga upp din enkät
  • Gör att du inte behäver lära dig ett nytt system - vi hjälper dig med det mesta.
MinUtvärdering fungerar så här:
  • Du konstruerar din enkät i t.ex. Word och skickar den till minutvärderings administration.
  • Vi granskar din enkät och kommer vid behov med förslag till förbättringar.
  • När vi tillsammans är överens om innehållet lägger vi upp din enkät på www.minutvardering.se och skickar dig den information du behöver för att sätta igång.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att konstruera enkäter inom alla kommunala verksamheter. I tjänsten MinUtvärdering ingår den supporten och vi garanterar då att din enkät håller absolut högsta klass.

Är du intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer!

Telefon: 070 - 524 13 92
E-post: Magnus Holmgren